مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی

مدیریت درست و اصولی منابع انسانی، به کسب وکار شما کمک می کند تا موانع پیش روی در جهت توسعه و شکوفایی کسب و کار را برداشته و توازن بیشتری بین هزینه کرد در حوزه منابع انسانی با تحقق اهداف کلان شرکت برقرار نماید.


بخش بزرگی از سهم تولید ثروت در کشورهای پیشرفته متعلق به منابع انسانی است رتبه اول در این زمینه مربوط به ژاپن با سهم ۸۰ درصدی منابع انسانی در تولید ثروت ملی می باشد. این درصد در کشورهای در حال توسعه فقط ۳۶ درصد است و به عبارتی ۶۴ درصد دیگر تولید ثروت در این کشورها مربوط به منابع طبیعی است

منبع انسانی

 

عارضه یابی، درک دغدغه ها و نیازمندی کسب و کارها در حوزه مدیریت منابع انسانی و کمک به آنها در توانمندسازی بیشتر در این حوزه به منظور دستیابی به نگرش های بهتر شغلی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتیاق کارکنان،ارتقا برند کارفرمایی، جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و … جزو حیطه مشاوره منابع انسانی محسوب می شود.

درخواست مشاوره

خدمات  ما:

 

  • هماهنگی بین استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کسب و کار

  • سازمان دهی و پیاده سازی استراتژی های ارزیابی عملکرد منابع انسانی 

  • تدوین برنامه های جذب نیروی موثر و غربالگری در مورد مدیریت منابع انسانی

  • تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی در جهت بهینه سازی و ارتقاء عملکرد کسب و کار

  • تدوین پلن های کاربردی جهت ایجاد افزایش توانایی کارکنان و ایجاد اشتیاق و...

درخواست مشاوره

 

دکتر ایمان حسامی:

  • دکتر-ایمان-حسامی
- دکتری مدیریت منابع انسانی
- عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
- مدرس دوره های مدیریت MBA & DBA
- مدرس دانشگاه
- تالیف چندین جلد کتاب و مقاله

دانلود رزومه